Konstrukce pneumatiky – diagonální/pevná/radiální

Výběr pneumatik je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících životnost pneumatik. Volba správné specifikace pneumatik výrazně zlepšuje životnost a snižuje provozní náklady. Společnost Magna Tyres Group nabízí široký sortiment pneumatik radiálních a diagonálních a superelastických, které nabízejí specifické výhody pro různé druhy aplikací a strojů.

Radiální pneumatiky

Radiální pneumatiky Magna využívají řadu ocelových kordů, které se táhnou od patky přes běhoun, takže kordy jsou položeny přibližně v pravém úhlu k středové čáře běhounu a rovnoběžné mezi sebou, stejně jako pásy přímo pod běhounem. Tato síť kabelů dává sílu a tvar pneumatiky.

Vzhledem k celkové radiální konstrukci z oceli je boční strana radiální pneumatiky pružnější než pneumatika diagonální, což má za následek širší kontaktní plochu. To znamená menší valivý odpor, nižší spotřebu paliva, větší přilnavost a vyšší jízdní komfort při vyšších rychlostech. Ocelová radiální konstrukce nemá žádný pohyb mezi vrstvami, což znamená menší tvorbu tepla a zvýšenou odolnost proti zahřívání. Rovněž pásy přímo pod běhounem zajišťují menší deformaci, což vede k větším záběrovým schopnostem a odolnosti proti průrazu.

Nevýhody radiální pneumatiky zahrnují „tvrdší“ jízdu při nízké rychlosti na špatných cestách a v silně znečištěném terénu, snížení „samočistící“ schopnosti.

Tento plášť má pouze jednu radiální vrstvu a je stabilizován několika vrstvami.

Diagonální pneumatiky

Tento typ pneumatiky je vyroben z vrstev z gumy potažených textilií (obyčejně z nylonu) umístěných v úhlech přibližně 30-40 stupňů k patce, přičemž tyto po sobě jdoucí vrstvy ležící v protilehlých úhlech tvoří kostru, na kterou je běhoun nanesen. Tato konstrukce poskytuje hlavní výhody: hladká jízda na drsných površích se zvýšeným komfortem obsluhy a zároveň schopnost odolat vyšším nákladům. Díky tomu jsou tyto pneumatiky zvlášť účinné pro stroje v přístavech a terminálech.

Na druhou stranu, mají tyto pneumatiky nižší záběrové vlastnosti při vysokých rychlostech, jsou citlivější na přehřátí, mají vyšší opotřebení a zvyšují spotřebu paliva.

 

Diagonální konstrukce z několika křižovaných vrstev.

Superelastické pneumatiky

Plná kola nejsou pneumatické, což znamená, že nejsou naplněny vzduchem. Tyto pneumatiky se používají pro průmyslové aplikace a jsou vhodné pro vysokozdvižné vozíky, plošinové vozíky a další průmyslové stroje.

Recyklační a odpadové společnosti a výrobci, kteří zpracovávají skleněné výrobky, pravděpodobně budou používat pevná kola díky své odolnosti proti poškození.

Jsou extrémně stabilní, bezúdržbové a také schopné zvládnout výrazně vyšší zatížení než pneumatiky bez obav z prudkého úniku vzduchu. Plná kola jsou speciálně konstruovány pro pomalu se pohybující průmyslové stroje, které vyžadují manipulují s těžkými břemeny.

Superelastická konstrukce znemožňuje defekt.

Spojte se s námi

Pro žádosti o prodej a dotazy ohledně našich produktů a služeb kontaktujte Magna Tyres Group.