Rengasvaurioiden yleisimmät syyt

Rengasvauriot aiheutuvat usein yksinkertaisista, helposti vältettävistä käyttäjän virheistä. Oiken täyttöpaineen ylläpitäminen (1) sekä asianmukainen lämmön muodostuminen (2) renkaassa on tärkein askel pidempään käyttöikään. Tietenkin ajoneuvon säännöllinen huolto (3) ja oikeanlaisen renkaan valitseminen käyttötarkoitukseen (4) on myös tarpeen pienten kilometrikohtaisten kustannusten varmistamiseksi.

1 – Täyttöpaine

Renkaan sisällä oleva ilma kantaa kuorman, ei itse rengas. Oikean täyttöpaineen ylläpito on äärimmäisen tärkeää renkaan suorituskyvyn takaamiseksi. Paine on aina asetettava ja ylläpidettävä valmistajan suositteleman suurimman kuorma-/painemäärityksen mukaan.

YLEISET VIRHEET

 • Alitäyttö aiheuttaa renkaan liiallista joustoa lisäten lämpöä ja johtaen renkaan ennenaikaiseen vaurioitumiseen.
 • Ylitäyttö rajoittaa renkaan luonnollista joustoa johtaen renkaan ennenaikaiseen vaurioitumiseen.

Ratkaisut

 • Tarkista renkaan asianmukainen maksimikuorma-/-painesuhde ja laske paras yhdistelmä omaan käyttöösi. Pienempi täyttöpaine rajoittaa kantavuutta
 • Paine on tarkistettava säännöllisesti.
 • Underinflation and over inflation should be avoided.

2 – Lämmön muodostuminen

Lämpö on renkaan pahin vihollinen ja se aiheutuu monista tekijöistä. Kun rengas pyörii ajoneuvon ja sen kuorman alla, se muuttaa muotoaan ja palautuu toistuvasti, mikä muodostaa paljon energiaa. Kun tämä energia vapautuu, muodostuu lämpöä, mikä tekee renkaasta alttiimman kulumiselle, viilloille ja rakenteen heikkenemiselle. Useat tekijät määrittävät muodostuvan lämmön määrän, mukaan lukien:

 • Alitäyttö
 • Ylikuorma
 • Korkeat nopeudet
 • Kova jarruttaminen
 • Voimakas kanttaileminen
 • Huonosti suunnitellut tai ylläpidetyt tiet
 • Työskentely renkaan teknisten tietojen ulkopuolella
 • Vuodenaikojen vaikutukset

Kaikki nämä tekijät vaikuttavat muodonmuutos-/palautumisprosessiin muodostaen lisää energiaa ja lämpöä, mikä johtaa renkaan käyttöiän lyhenemiseen.

Yleiset virheet (lämmön muodostuminen)

 • Ali- ja ylitäyttö
 • Renkaan kantavuuskapasiteetin ylittäminen
 • Ajaminen kovemmalla nopeudella kuin merkitty kantavuus-/nopeuskapasiteetti
 • Epäammattimainen ajotapa, kova jarruttaminen ja voimakas kanttaileminen
 • Laiminlyöty teiden ylläpito
 • Tien huono suunnittelu; tie on esimerkiksi liian jyrkkä
 • Vuodenaikojen vaikutusten huomiotta jättäminen

Ratkaisu (lämmön muodostuminen)

 • Ali- ja ylitäyttöä on vältettävä
 • Varmista, että ajoneuvo kuljettaa korkeintaan asianmukaisen kantavuuskapasiteetin verran ja kulkee vastaavalla nopeudella.
 • Tien kaltevuus ei saisi ylittää 5-6 % ja sitä on ylläpidettävä säännöllisesti
 • Säilytä aina ammattimainen ajotapa varmistaaksesi renkaan pitkän käyttöiän

3 – Ajoneuvon huolto

Ajoneuvon huolto on tärkeä tekijä tehokasta käyttöä ajatellen. Koneen toiminta voi aiheuttaa sen renkaille vakavia vaurioita. Ajoneuvon säännöllisen huollon laiminlyönti voi lyhentää renkaan käyttöikää merkittävästi ja lisätä sen käyttökustannuksia.

Yleiset virheet

 • Väärä suuntaus, joka aiheuttaa uraherkkyyttä, lisääntynyttä ja/tai epäsäännöllistä renkaiden kulumista, renkaan tärinää
 • Rikkinäinen jousitus, lisääntynyt ja/tai epäsäännöllinen kuluminen
 • Polttoaine- ja öljyvuodot kumiseokseen lyhentävät renkaan käyttöikää

Ratkaisu

Varmista aina ajoneuvon säännöllinen huolto

4 – Oikean renkaan valinta

Oikeanlaisen urakuvion valinta pidentää renkaan käyttöikää merkittävästi. Magna Tyres -edustaja voi auttaa sinua tekemään tämän valinnan.

Urakuvio – – Urakuvio on tarkoitettu tuottamaan eritasoista pitoa, kelluntaa sekä kulumisen- ja lämmönkestävyyttä. 

Lue lisää täältä –> LINKKI

Renkaan rakenne – Vyö-, ristikudos-, umpikumirakenne tarjoavat useita etuja ja haittoja käyttötarkoituksen mukaan.

Lue lisää täältä –> LINKKI

Seos ja TKPH – – Seos ja TKPH määrittävät renkaan käyttöiän.

Lue lisää täältä –> LINKKI

Kantavuus- ja nopeusindeksi –  toimi asianmukaisella kantavuuskapasiteetilla.

Lue lisää täältä –> LINKKI

Ota yhteyttä meihin

Myyntiä sekä tuotteita ja palveluita koskevissa asioissa ota yhteyttä Magna Tyres Groupiin.