Całkowity koszt posiadania

Na całym świecie klienci wszystkich typów maszyn mają takie same bieżące potrzeby - jak:

zwiększyć ich wydajność i zmniejszyć koszty operacyjne.

Najwyższej jakości opony Magna oferują optymalną kombinację osiągów i ceny zakupu, co prowadzi do niskiego kosztu pracy maszyn i wysokiej wydajności. Całkowity koszt eksploatacji opon zależy nie tylko od początkowej ceny zakupu, ale także od wydatków związanych z ich obsługą, zużyciem paliwa, przestojami itp.

Żywotność opony i TCO (całkowity koszt eksploatacji)

Żywotność opony i całkowity koszt eksploatacji zależy od kilku czynników, jak pokazano na rysunku 1

Warunki zewnętrzne

1. Po pierwsze, warunki konkretnej lokalizacji pracy maszyny odgrywają decydującą rolę w całkowitym koszcie pracy. Np. na ciśnienie robocze w oponie znaczny wpływ na temperatura otaczającego powietrza. Należy brać pod uwagę np. wpływ pór roku jak i nasłonecznienie występujące w miejscu pracy maszyny – czarny kolor opon zdecydowanie zwiększa pochłanianie energii cieplnej i może się przełożyć nawet na 15% wzrost ciśnienia roboczego.

Konserwacja

2. Bezwzględnie jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na osiągnięcie najniższego całkowitego kosztu eksploatacji jest utrzymanie prawidłowego stanu i konserwacja pojazdu i opon. Zawsze należy dbać o prawidłowe ciśnienie w oponach i regularnie sprawdzać zużycie. Upewnij się, że pojazd nie ma wad, które mogłyby wpłynąć na żywotność opony.

Obsługa urządzenia

3. Operator jest bardzo ważnym elementem gwarantującym długą żywotność zarówno maszyny jak i samych opon. Agresywny sposób jazdy i pokonywania zakrętów oraz gwałtowne hamowanie i przyspieszanie zmniejszają żywotność opon. Nie bez znaczenia jest również dbałość operatora o nieprzeładowywanie maszyny, jaki i równomierne rozmieszczenia ładunku.

Planowanie

4. Odpowiednie planowanie zakresu prac ma również wpływ na czas użytkowania opony. Należy przemyśleć docelowy sposób wykorzystania opon biorący pod uwagę rodzaj pracy, i maszyny, długość odcinków, ilość cykli, rodzaj podłoża itp.

Figure 1

Skontaktuj się z nami

W sprawie zapytań dotyczących zakupu naszych produktów i usług, prosimy o kontakt z Magna Tyres Group.