Konštrukcia pneumatík – diagonálna/pevná/radiálna

Výber pneumatík je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich životnosť pneumatík. Voľba správnej špecifikácie pneumatík výrazne zlepšuje životnosť a znižuje prevádzkové náklady. Spoločnosť Magna Tyres Group ponúka široký sortiment pneumatík radiálnych a diagonálnych a superelastických, ktoré ponúkajú špecifické výhody pre rôzne druhy aplikácií a strojov.

Radiálne pneumatiky

Radiálne pneumatiky Magna využívajú rad oceľových kordov, ktoré sa tiahnu od pätky cez behúň, takže kordy sú položené približne v pravom uhle k stredovej čiare behúňa a rovnobežne medzi sebou, rovnako ako pásy priamo pod behúňom. Táto sieť káblov dáva silu a tvar pneumatikám. Vzhľadom k celkovej radiálnej konštrukcii z ocele je bočná strana radiálnej pneumatiky pružnejšia ako pneumatika diagonálna, čo má za následok širšiu kontaktnú plochu. To znamená menší valivý odpor, nižšiu spotrebu paliva, väčšiu priľnavosť a vyšší jazdný komfort pri vyšších rýchlostiach. Oceľová radiálna konštrukcia nemá žiadny pohyb medzi vrstvami, čo znamená menšiu tvorbu tepla a zvýšenú odolnosť proti zahrievaniu. Taktiež pásy priamo pod behúňom zaisťujú menšiu deformáciu, čo vedie k väčším záberovým schopnostiam a odolnosti proti prierazu. Nevýhody radiálnej pneumatiky zahŕňajú „tvrdšiu“ jazdu pri nízkej rýchlosti na zlých cestách a v silne znečistenom teréne, zníženie „samočistiacej“ schopnosti.

Tento plášť má iba jednu radiálnu vrstvu a je stabilizovaný niekoľkými vrstvami.

Diagonálne pneumatiky

Tento typ pneumatiky je vyrobený z vrstiev z gumy potiahnutých textíliou (obyčajne z nylonu) umiestnenou v uhloch približne 30-40 stupňov k pätke, pričom tieto po sebe idúce vrstvy ležiace v protiľahlých uhloch tvoria kostru, na ktorú je behúň nanesený. Táto konštrukcia poskytuje hlavné výhody: hladká jazda na drsných povrchoch so zvýšeným komfortom obsluhy a zároveň schopnosť odolať vyšším nákladom. Vďaka tomu sú tieto pneumatiky zvlášť účinné pre stroje v prístavoch a termináloch. Na druhú stranu, majú tieto pneumatiky nižšie záberové vlastnosti pri vysokých rýchlostiach, sú citlivejšie na prehriatie, majú vyššie opotrebenie a zvyšujú spotrebu paliva.

Diagonálna konštrukcia z niekoľkých křižovaných vrstiev.

Superelastické pneumatiky

Plné kolesá nie sú pneumatické, čo znamená, že nie sú naplnené vzduchom. Tieto pneumatiky sa používajú pre priemyselné aplikácie a sú vhodné pre vysokozdvižné vozíky, plošinové vozíky a ďalšie priemyselné stroje. Recyklačné a odpadové spoločnosti a výrobcovia, ktorí spracovávajú sklenené výrobky, pravdepodobne budú používať pevné kolesá vďaka svojej odolnosti proti poškodeniu. Sú extrémne stabilné, bezúdržbové a tiež schopné zvládnuť výrazne vyššie zaťaženie ako pneumatiky bez obáv z prudkého úniku vzduchu. Plné kolesá sú špeciálne konštruované pre pomaly sa pohybujúce priemyselné stroje, ktoré vyžadujú manipuláciu s ťažkými bremenami.

Superelastická konštrukcia znemožňuje defekt.

Skontaktujte sa s nami

Pre žiadosti o predaj a otázky ohľadne našich produktov a služieb kontaktujte Magna Tyres Group.