Stratégia kvality

Spoločnosť Magna Tyres Group má viac ako tri desaťročia skúsenosti s výrobou a obchodovaním s gumenými zmesami prémiovej kvality pre pneumatikársky priemysel. Spoločne s dôkladnými znalosťami o vývoji pneumatiky, vlastními európskymi technológiami a neustálym zlepšovaním nášho výskumu a vývoja zaručuje firma Magna Tyres vysoko kvalitné produkty a služby.

Vyhlásenie o kvalite

"Naším cieľom je poskytovať produkty prémiovej kvality, ktoré umožňujú našim zákazníkom dosiahnuť najnižších celkových nákladov na vlastníctvo / ceny za motohodinu"

Všetky pneumatiky Magna sú vyrábané v súlade s nasledujúcimi normami:

  • ETRTO: European Tyre and Rim Technical Organisation
  • TRA: Tire and Rim Association
  • JATMA: Japan Automobile Tyre Manufacturers Association

ISO 9001:2015

Sme veľmi radi, že spoločnosť Magna Tyres bola jednou z prvých spoločností s oficiálnym certifikátom ISO 9001: 2015!

Aby spoločnosť Magna Tyres Group mohla dodávať vysoko kvalitné výrobky a služby, spolupracuje so systémom riadenia kvality, ktorý spĺňa kritériá NEN ISO 9001: 2015. Vylepšenia sú dôsledne vykonávané s cieľom zvýšiť úroveň výkonnosti produktov a služieb a neustále zvyšovanie efektivity systému riadenia kvality.

Spoločnosť Magna Tyre Group sa zaviazala k rozvoju svojich produktov a služieb a zabezpečiť, že spĺňajú všetky zákonné požiadavky, normy, očakávania a budúce potreby. Využitie profesionálnych a kvalifikovaných zamestnancov a ich zaistenie vhodnými zdrojmi umožňuje spoločnosti Magna Tyre Group včas kontrolovať, zisťovať a v prípade potreby naprávať nežiaduce účinky a / alebo vady prevádzkových procesov, aby bolo možné splniť zmluvné požiadavky a očakávania interných i externých partnerov. Spokojnosť zákazníkov je dôležitým ukazovateľom kvality výrobkov a služieb dodávaných spoločnosťou Magna Tyres Group.

Spoločnosť Magna Tyres Group vyniká okrem iného vďaka svojej hlbokej znalosti kaučukových zmesí, umožňujúce spoločnosti dodávať výrobky s konkurenčnou cenou iným prémiovým značkám, ktoré vyhovujú platným zákonom a predpisom. Spoločnosť je schopná rýchlo dodať produkty zo skladu alebo prostredníctvom svojej globálnej distribučnej siete. Spoločnosť Magna Tyres Group poskytuje svojim zákazníkom kvalitné poradenstvo, vynikajúci servis a zaisťuje, že záručné nároky sú správne vyriešené.

ISO 9001 je medzinárodný štandard, ktorý špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality (QMS). Organizácie používajú tento štandard na preukázanie schopnosti dôsledne poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú zákaznické a regulačné požiadavky.

Skontaktujte sa s nami

Pre žiadosti o predaj a otázky ohľadne našich produktov a služieb kontaktujte Magna Tyres Group.