• Always: grote lokale voorraad.
  • Familiebedrijf.
  • We leveren wat u vraagt. Always.
  • Actief in meer dan 130 landen.
  • emblem

    Disclaimer Magna Tyres

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud (teksten, illustraties, foto’s, grafieken, bestanden, ontwerpen, arrangementen en andere zaken) op deze website van Magna Tyres zijn beschermd door auteursrecht en andere beschermende wetten.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt om op te roepen in overeenstemming met de internetvoorschriften.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Magna Tyres is het verboden de beschermde inhoud die op deze websites wordt gepubliceerd, in andere programma’s of andere websites te integreren of op enige andere wijze te gebruiken. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door het auteursrecht en door andere wetten die onderworpen zijn aan het auteursrecht van derden en die dienovereenkomstig beschermd zijn voor deze derden.

Aansprakelijkheid

Magna Tyres heeft de inhoud van deze website zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De toegang tot en het gebruik van deze website alsmede websites die hiermee verband houden of via links zijn verbonden, geschieden op eigen risico van de gebruiker. Schade- en garantieclaims als gevolg van ontbrekende of onjuiste gegevens zijn uitgesloten. Magna Tyres draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ook niet voor indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website of websites die daarmee verband houden of er door middel van links mee zijn verbonden.

Links naar andere websites

De website van Magna Tyres bevat links (kruisverwijzingen) naar websites die door derden worden beheerd. Magna Tyres is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.