• Always: grote lokale voorraad.
 • Familiebedrijf.
 • We leveren wat u vraagt. Always.
 • Actief in meer dan 130 landen.
 • emblem

  Privacybeleid Magna Tyres

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de Magna Tyres Website, Apps en/of interactie heeft met onze organisatie. Het legt ook uit hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt, gedeeld en beschermd, welke keuzes u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

PersoonsgegevensDit zijn gegevens die direct of indirect iets zeggen over u als persoon. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en adres. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon wel.

Verwerking Alles wat er met uw persoonsgegevens gedaan kan worden. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij:

 • een huidige zakelijke relatie mee hebben,
 • een eerdere zakelijke relatie mee hadden,
 • een toekomstige zakelijke relatie mee willen hebben,
 • of direct of indirect contact mee hebben.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Magna Tyres Group | De Kroonweg 12 | 5145 NH, Waalwijk | Contact: info@magnatyres.com

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wanneer?

Wij vragen u om bepaalde persoonsgegevens om u te kunnen voorzien van de producten of diensten die u aanvraagt. Bijvoorbeeld wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, verzoekt om communicatie te ontvangen, deelneemt aan onze evenementen of prijsvragen, of onze Sites of Apps gebruikt. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit uw:

 • algemene bedrijfsgegevens waaronder bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoonnummer, factuuradres, verzendadres en land;
 • persoonlijke contactgegevens waaronder naam, e-mail, telefoonnummer, land;
 • persoonlijke gegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis;
 • betalings- of creditcardgegevens;
 • persoonlijke voorkeuren met betrekking tot uw bandenwensen;
 • e-mails die naar ons verzonden zijn;
 • details van de Kamer van Koophandel, kredietregistratie;
 • informatie die we ontvangen van bedrijven aan wie u toestemming heeft gegeven om gegevens te delen;
 • informatie die we aan andere partijen verstrekken om samen te werken – voorbeeld is ons marketingbureau – waarvoor we uiteraard de maatregel hebben genomen om een verwerkersovereenkomst te tekenen

Bij interactie met onze Sites en Apps worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van uw apparaat of webbrowser. Meer informatie over deze handelingen is opgenomen in het gedeelte “Cookies” van dit privacybeleid hieronder. Deze gegevens omvatten:

 • Apparaat-ID’s, gespreksstatus, netwerktoegang, opslaginformatie en batterij-informatie;
 • Cookies, IP-adressen, referrer headers, gegevens die uw webbrowser en versie identificeren, en webbakens en tags.

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld omdat u ze zelf hebt verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u een verzoek indient via ons contact- of downloadformulier op onze website, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer u een e-mail stuurt, telefonisch een verzoek indient of persoonlijk contact hebt met een van onze Sales Managers. Wij kunnen uw gegevens ook ontvangen van groepsentiteiten binnen de Magna Tyres Group.

Wij kunnen ook gegevens van anderen ontvangen. Bijvoorbeeld van leveranciers of andere partijen waarmee we samenwerken. We kunnen ook gebruik maken van openbare bronnen zoals openbare registers, kranten en het internet. Soms ontvangen we gegevens omdat u toestemming heeft gegeven aan een andere partij om informatie met ons te delen.

Waarom en hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze klanten een service van hoge kwaliteit te kunnen bieden. We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden.

A) Om een relatie en overeenkomst met u aan te kunnen gaan

Alsu klant bij ons wilt worden, of als u al klant bent en een nieuw product wilt afnemen, of contact met ons wilt opnemen, hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken. We moeten bijvoorbeeld onderzoek doen om te beoordelen of we u als klant kunnen accepteren. We moeten uw identiteit vaststellen en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen voor bijna al onze producten.

B) Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren

Als u klant bij ons bent, zijn we u graag van dienst en verwerken we de ontvangen bestellingen en gesloten overeenkomsten. Dit is wat we met u hebben afgesproken en waarom we de persoonsgegevens verwerken.

C) Voor de veiligheid en integriteit van zowel u als ons eigen bedrijf

D) Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren we voortdurend producten en diensten. Dit doen we voor onszelf, onze klanten of andere partijen. Dit omvat de combinatie van verschillende gegevensbronnen om u te kunnen adviseren, om onze producten en ons bandenassortiment te verbeteren, maar ook om u de best mogelijke websiteprestaties te kunnen bieden.

E) Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. We gebruiken gegevens die we van u hebben, zoals betaalgegevens en klikgedrag op onze website. Maar ook van gegevens die niet rechtstreeks van u zijn verkregen, zoals openbare registers (denk aan de Kamer van Koophandel), openbare bronnen (denk aan internet) en andere partijen. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over een product dat interessant voor u kan zijn.

F) Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waarmee wij samenwerken

Er zijn verschillende bedrijven waarmee we samenwerken om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn ons marketingbureau dat klantspecifiek marketingmateriaal ontwikkelt, of onze nieuwsbriefsoftware die e-mailadressen van klanten bevat, en onze ERP/CRM-software waarop onze dienstverlening is gebaseerd.

G) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

We moeten voldoen aan verschillende voorschriften, zoals het bijhouden van een administratie.

H) Voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management

Als dienstverlener vinden we het belangrijk en noodzakelijk dat we een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. We moeten onze klanten kennen om de best mogelijke service te kunnen verlenen. Dit betekent ook dat we weten met wie u samenwerkt. Hiervoor verwerken we ook gegevens.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben of de doeleinden waarvoor we ze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid. Hierin is vastgelegd hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van het contract of relatie.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens binnen Magna Tyres Group?

Alleen personen die persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie hebben toegang. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht die in hun contracten is vastgelegd.

Gebruiken we persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden?

Nee, uw gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven.

Welke rechten kunt u herroepen?

A) Recht op informatie

Met deze privacyverklaring informeren we u over wat we met uw gegevens doen. Soms moeten we aanvullende stappen ondernemen, die niet binnen deze verklaring vallen. Als dit het geval is, heeft u recht op informatie, wat betekent dat we direct contact met u opnemen.

B) Recht op toegang en rectificatie

U kunt ons vragen of en welke gegevens wij van u verwerken. Als dat het geval is, kunnen wij u laten zien welke gegevens wij van u hebben verwerkt. Denkt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie). Neem hiervoor contact op met privacy@magnatyresgroup.com.

C) Recht op gegevenswijziging

U kunt ons vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wijzigen of te verwijderen. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met privacy@magnatyresgroup.com.

D) Recht op beperking

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dit betekent dat wij minder gegevens van u verwerken. Neem hiervoor contact op met privacy@magnatyresgroup.com.

E) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om ons te vragen gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen aan uzelf of een andere partij. Neem hiervoor contact op met privacy@magnatyresgroup.com.

F) Recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens

U kunt altijd bezwaar maken tegen de gegevens die wij verzamelen. Wij beoordelen dan opnieuw of uw gegevens inderdaad niet meer voor ons gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. Neem hiervoor contact op met privacy@magnatyresgroup.com.

G) Recht van verzet tegen directe marketing

U hebt het recht ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het is mogelijk dat uw bezwaar alleen betrekking heeft op een benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als u op de hoogte wilt blijven via de nieuwsbrief, maar niet meer telefonisch benaderd wilt worden. Wij zorgen er dan voor dat u niet meer via dat kanaal wordt benaderd.

U kunt gebruik maken van de genoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen. Heeft u een verzoek bij ons ingediend? Dan reageren we binnen een maand nadat we het verzoek hebben ontvangen. Neem hiervoor contact op met privacy@magnatyresgroup.com.

Vraag of klacht

Neem alstublieft contact op met privacy@magnatyresgroup.com.